zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Daniël Troost, leerkracht groep 8

 

We bouwen mooie scholen bij Surplus, waar toekomstgericht onderwijs echt in de praktijk wordt gebracht. Elk individueel kind wordt met zijn eigen unieke vermogens en persoonlijkheid zo goed mogelijk voorbereid op de maatschappij.

Ik denk altijd ‘wat kan het kind al?’ en ‘hoe kan ik het kind verder helpen?’. Als je wilt dat kinderen ontdekken, moet je dat zelf ook doen. Ik had bijvoorbeeld een bank in de klas gezet, maar realiseerde mij dat we elkaar niet konden aankijken als we een gesprek voerden. Dus is er nu een kring met loungebanken, sta-plekken en flexibele werkplekken. Kinderen kiezen een plek voor de dag of passen die aan als ze aan een project werken.

Ik ben geen directieve, maar een coachende leerkracht. Wij zijn gelijkwaardige mensen en soms hebben kinderen betere ideeën dan ik, maar ik heb de rol van coach. Daarom voer ik voornamelijk gesprekken met kinderen door veel vragen te stellen. Over leerstof, maar ook over het proces. ‘Kan ik jou vrij laten? Ben je zelfstandig genoeg? Hoe komt het dat dit is gebeurd? Gisteren ging het niet goed, wat ga je doen zodat het vandaag wel goed gaat?

Als je met een groep kinderen in gesprek gaat, ook in conflictsituaties, ontstaat er een groepscohesie. Kinderen worden zich bewust dat als ze bepaalde keuzes maken, die bijvoorbeeld een beperking kunnen betekenen voor de hele groep. ‘Is dat wat wij willen met elkaar?’, is dan de vraag.

Ik heb een hart voor kinderen, ook voor kinderen die je als lastig zou kunnen kwalificeren. Een meisje met een flinke rugzak liep een keer kwaad naar een ander lokaal. Ik ben toen een moment naast haar gaan zitten, zonder wat te zeggen. Gewoon samen stil zijn, maar wel laten zien dat ik er voor haar was. Op een gegeven moment liep ik weer weg en nodigde haar uit om zo weer aan te schuiven bij de groep waar ze deel van was, al snelkwam ze de klas weer binnen. Je vraagt je soms af of je het maximale voor het kind hebt gedaan. Aan het einde van het jaar sprak haar vader mij aan. ‘Je verstaat je vak’, zei hij. ‘Je hebt veel met haar bereikt.’ Dit soort zaken zijn niet te meten met een CITO toets.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’