zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Medezeggenschap

Elke school binnen Stichting Surplus heeft zijn eigen medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leerkrachten en ouders die betrokken zijn bij de school. Daarnaast heeft Stichting Surplus een Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad Surplus (GMR). Deze raad behandelt met name schooloverstijgende onderwerpen. De wet schrijft de instelling van zo´n GMR voor.

De GMR Surplus bestaat uit maximaal twaalf personen: zes ouders van kinderen op Surplusscholen en zes personeelsleden van Surplus. Tijdens de GMR-verkiezingen kunnen alle ouders en leerkrachten van Surplus zich kandidaat stellen voor het GMR-lidmaatschap. De op dat moment zittende MR-leden mogen hun stem uitbrengen en zo wordt een nieuwe GMR gevormd. 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Surplus bestaat uit:

Oudergeleding

  • Pieter Ott
  • Bart Stam
  • Wendy Huivenaar

 

Personeelsgeleding

  • Sylvia Dekker (voorzitter)
  • Linda Wezel
  • Daniëlle Sampimon

De GMR is bereikbaar via: secretariaatgmr@stichtingsurplus.nl

 

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’