zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Klachten

Als u een klacht hebt over een Surplusschool kunt u dit melden bij de directie van die school. De school heeft in een handleiding vastgelegd hoe zij omgaat met klachten, problemen en meningsverschillen. Deze handleiding ligt voor iedereen bij de directie van elke Surplusschool ter inzage.

U kunt ook contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon Klachten van de school van uw kind. De vertrouwenspersoon kan toelichting geven op het proces van omgaan met klachten, problemen en geschillen. In de schoolgids van de school van uw kind staat wie de interne vertrouwenspersoon Klachten is op school.

We proberen klachten altijd eerst op een goede manier op school af te handelen. De mogelijkheid bestaat echter dat u als ouder of verzorger uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop de school met een geschil omgaat. In zo’n geval kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling van Stichting Surplus die geldt voor alle bij Surplus aangesloten scholen. De volledige regeling leest u hier

 

Meer over onze klachtenregeling

De klachtenregeling biedt medewerkers en ouders bovendien de mogelijkheid een beroep te doen op een onpartijdige vertrouwenspersoon die voor rekening van Surplus, maar volledig buiten onze organisatie om, opereert. U kunt rechtstreeks, zonder tussenkomst van schooldirectie of -bestuur, contact opnemen met deze vertrouwenspersoon via het invullen van onderstaand contactformulier:

Contactformulier vertrouwenspersoon Surplus

Ten slotte is het mogelijk om rechtstreeks advies in te winnen bij het college van bestuur, Richard Winter en Marianne Vader, via telefoonnummer 0224-203040.

Voor de behandeling van klachten is Stichting Surplus aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen, voorheen de Landelijke Klachtencommissie voor het Openbaar en Algemeen Toegankelijk Onderwijs (LKC). Rechtstreeks contact met de Stichting Onderwijsgeschillen kan via telefoonnummer 030-2809590. Het adres van de Stichting Onderwijsgeschillen is Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Meer informatie vind je op  www.onderwijsgeschillen.nl

Intimidatie en geweld

Voor het melden van seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld kun je bellen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs op 0900-1113111, tegen lokaal tarief te bereiken tijdens kantooruren. Ook hier wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Klachten over privacy

Heb je een klacht met betrekking tot privacy, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Wanda Hoogerbrugge, via FG@stichtingsurplus.nl .

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’