zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Klokkenluidersregeling

Bent u werknemer, stagiair, sollicitant, aannemer of leverancier van Stichting Surplus. En heeft u het vermoeden dat er iets ernstig mis gaat bij Surplus? De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Soms gaat het om een klacht over een school. In dat geval kunt u het beste de klachtenprocedure van de school volgen.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit;

  • een (dreigende) schending van regels;

  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;

  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;

  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;

  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;

  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

Voor dingen die vooral te maken hebben met een arbeidsovereenkomst is de klokkenluidersregeling niet bedoeld. Meldingen die vooral te maken hebben met privacy kunt u doen bij de Functionaris Gegevensbescherming via:  https://forms.gle/Mx4a9F9QPnUBpCZX8

Klik hier voor de volledige klokkenluidersregeling

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’