zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Bestuur

Het College van Bestuur van Surplus, eindverantwoordelijke van ‘het schoolbestuur’, bestaat per 1 oktober 2023 uit Richard Winter en Marianne Vader. Zij besturen de stichting op hoofdlijnen, doelen en resultaten. De bestuurders ontwikkelen het strategisch beleid en profileert de organisatie extern. De bestuurders geven leiding aan de directeuren van de Surplusscholen en aan de medewerkers van het stafbureau. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Surplus, aan het Ministerie van OCW,  de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het maatschappelijk veld.

Rol van het schoolbestuur

Een schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor zijn scholen en voor het onderwijs dat op de scholen wordt gegeven. Dat geldt ook voor het schoolbestuur Surplus.

Enkele taken van het schoolbestuur zijn:

 • het aannemen van nieuwe medewerkers;
 • het zorgen voor een goede schoolleider voor iedere school;
 • het uitvoeren van taken die de overheid oplegt;
 • het zorgen voor de huisvesting en facilitaire voorzieningen zoals ICT, schoonmaak enzovoort;
 • het vervullen van de werkgeversrol;
 • het zorgen voor de personeelsadministratie;
 • het beheren van de financiën;
 • het zorgen voor een kwaliteitssysteem en toezicht houden op de kwaliteit van het onderwijs;
 • het behartigen van de belangen van de scholen en het onderhouden van externe relaties met de politiek, met de lerarenopleidingen, met andere schoolbesturen, met het speciaal onderwijs en met onderwijsondersteunende diensten;
 • het behandelen van klachten over scholen.

Voor ouders/verzorgers is de directeur van de school altijd het eerste aanspreekpunt. Je kunt bij het schoolbestuur Surplus terecht als je

 • een klacht hebt over een Surplusschool waar jouw kind onderwijs krijgt en je komt er met de school niet uit;
 • een vraag hebt over het beleid van Surplus;
 • een signaal wilt afgeven dat je niet bij de directie van de Surplusschool van jouw kind kunt neerleggen.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht houdt toezicht op de bestuurder, adviseert en ondersteunt hem. De Raad van toezicht is een orgaan op afstand van de school, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de school speelt. Dit kan bijvoorbeeld door werkbezoeken. 
De Raad kijkt naar de resultaten, maar ook naar eventuele risico’s en controleert of de wetten en regels worden nageleefd. Verder let de Raad op de integriteit van de bestuurder en of scholen doelmatig en efficiënt werken. 

De gemeenteraden van de gemeenten in ons werkgebied benoemen de leden van Raad van Toezicht van Surplus. De Raad van toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan.

De Raad van Toezicht Surplus legt extern verantwoording af aan de gemeenten Hollands Kroon en Schagen en aan het maatschappelijk veld.

De leden van de Raad van Toezicht van Surplus zijn:

 • René van de Guchte, voorzitter
 • Marcel Kemper, vice-voorzitter
 • Lydia Groot
 • Marlies Harlaar

 

Externe toezichthouders

De externe toezichthouders van Surplus zijn

 • de gemeenten Hollands Kroon en Schagen;
 • de Inspectie van het Onderwijs.

Met de gemeenten voeren we jaarlijks overleg over de begroting en het jaarverslag van de stichting. De gemeenten benoemen de leden van de Raad van Toezicht en stellen de statuten vast.
De Inspectie van het Onderwijs heeft jaarlijks overleg met het schoolbestuur van Surplus over alle Surplusscholen. Periodiek bezoekt de onderwijsinspectie de scholen zelf.  

 

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’