zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Een school kiezen

De keuze voor een basisschool is belangrijk, dat ervaren alle ouders. Maar wat valt er te kiezen en waarop baseert u uw keuze? Lees er meer over. En bekijk de film die wij maakten over kindgericht onderwijs en onze huisstijl 'pedagogisch tact'.

In de dorpen in de Kop van Noord-Holland kun je meestal kiezen tussen één openbare school en één rooms-katholieke of protestants-christelijke school. De scholen van Surplus zijn allemaal openbare scholen.

Openbare scholen: het onderwijs op een openbare school is niet gebaseerd op een religie of levensbeschouwing. Een openbare school is algemeen toegankelijk; in principe kunnen alle kinderen er terecht. Veel openbare scholen geven godsdienstles als keuzevak.
Bijzondere scholen: in deze regio rooms-katholiek of protestants-christelijk; mogen op grond van hun eigen identiteit kinderen weigeren maar doen dat in de praktijk zelden. Steeds meer bijzondere scholen stellen zich open voor 'niet-kerkelijke' kinderen.

Of de kwaliteit van het onderwijs goed is op een bepaalde school, vind je op de website van de Inspectie van het Onderwijs: https://www.onderwijsinspectie.nl/ . Als een school een 'basisarrangement' heeft, voldoet de school aan de eisen van de onderwijsinspectie. Staat de school onder verscherpt toezicht, vraag dan de schoolleiding waarom dat zo is en wat er wordt gedaan om het tij te keren.

Vraag ook aan de school hoe de leerlingen van de school het doen op het voortgezet onderwijs nadat zij de school hebben verlaten.

Op Surplusscholen is steeds meer aandacht voor de betrokkenheid en het welbevinden van het individuele kind. Kinderen leren beter als ze zich gezien en veilig voelen, als ze geïnteresseerd zijn in wat ze leren en mogen leren op een manier die bij hen past. Om al deze redenen laten de Surplusscholen het traditionele (klassikale) onderwijs los en zoeken zij naar andere manieren van onderwijs geven. Elke school legt daarbij de klemtoon anders. Bekijk de film die wij hierover maakten.

Zowel openbare als bijzondere scholen baseren hun onderwijs soms op een bepaald pedagogisch concept zoals Jenaplanonderwijs of Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Maar ook elke school die geen conceptschool is, heeft een heldere visie op leren en een schoolprofiel. Deze vind je op de website of in de schoolgids. Tijdens een bezoek aan de school kun je checken of je die visie ook in de praktijk terugziet.

Stel jezelf de vraag 'Hoe is mijn kind?'. Een zelfstandig kind gedijt misschien beter bij een individuelere aanpak, terwijl andere kinderen meer structuur nodig hebben. Wat kan de school van jouw keuze bieden?

Kijk ook naar jouw eigen opvoedstijl. Ben je zelf streng of soepel als ouder? Zie je de school als opvoedpartner? En wat vind jij het belangrijkst? Parate kennis of creatieve en sociale vaardigheden?

Bestudeer vervolgens de schoolgidsen en websites van de scholen in jouw omgeving. Maak een afspraak met de schoolleiding voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.
Bezoek de school ook op de open dag. Hoe word je door de leerkrachten ontvangen, hoe praten ze met en over de kinderen, hoe gedragen de kinderen zich op het schoolplein, hoe ziet het schoolgebouw eruit? De 'juiste' school past bij jouw kind en bij de opvoeding die jij geeft.

  • Vraag andere ouders naar hun ervaringen met de school.
  • Hoe betrekt de school ouders bij het onderwijs?
  • Mag je kind vooraf komen 'oefenen' of begint men meteen met een volle lesweek?
  • Hoe is de extra zorg en begeleiding geregeld voor kinderen die dat nodig hebben?
  • Wat zijn de buitenschoolse activiteiten (schoolreisjes, culturele activiteiten,…)?
  • Krijgen de kinderen al huiswerk?
  • Praktisch: is de school goed te bereiken, hoe is de buitenschoolse opvang geregeld, wat zijn de schooltijden?

 

Bekijk de film die wij maakten over kindgericht onderwijs en onze huisstijl 'pedagogisch tact'.

 

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’