zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Schorsing en verwijdering

Schorsing

De school kan een leerling voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Daarbij moet worden aangegeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt. Verder moet het bevoegd gezag de Inspectie van het Onderwijs en de Leerplichtambtenaar schriftelijk in kennis stellen van een schorsing voor een periode van langer dan een dag en daarbij de reden vermelden.

 

Verwijdering

Een school mag in bepaalde gevallen een leerling verwijderen. Hiervoor gelden zeer strenge regels. Zo moet een bestuur van een school die een leerling wil verwijderen aan de zorgplicht voldoen. Een bestuur heeft aan zijn zorgplicht voldaan als het voor de leerling een andere school heeft gevonden die bereid is de leerling toe te laten, zo schrijft de wet voor.
Voor toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen gelden voor de school en het bestuur nog meer voorschriften. Lees hieronder onze regeling Toelating, schorsing en verwijdering.

 

Houd mij op de hoogte van vacatures*

* Als je een vacature-alert maakt of aanbevolen vacatures ontvangt, betekent dit dat je akkoord gaat met ons Privacy beleid. Je kunt je instellingen voor toestemming te allen tijde wijzigen door je af te melden.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’