zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

De Keerkring

Kastanjestraat 1
1741 WK Schagen
0224 - 21 28 54

https://www.keerkring-schagen.nl

Directeur: Ivonne Jongejans
E-mail:i.jongejans@stichtingsurplus.nl

 

‘Op De Keerkring leer je samen’

 

Op Jenaplanschool De Keerkring in Schagen doen kinderen allerlei dingen samen. Lezen doe je in een kring met een groepje kinderen. Aan thema’s werk je samen en de schooltuin onderhoud je met kinderen uit jouw klas. Al vanaf groep 3 ga je zo’n vier tot vijf dagen op schoolreis met jouw klas. Je leert in stamgroepen, waardoor je ook leert van kinderen van andere leeftijden. ‘Van samenwerken kun je veel leren.’, zo vertellen de kinderen van De Keerkring die we interviewen voor dit schoolportret.

 

Tony, Yfke, Frida, Aafke en Ymke vertellen

Op een Jenaplanschool leren kinderen in ‘stamgroepen’, met kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar, en op ‘niveau’, met kinderen van hun eigen leeftijd. “Rekenen, taal en spelling doen we op niveau, buitenspelen en aan thema’s werken doen we met de stamgroep”, weten Tony en Yfke (groep 5), Frida en Aafke (groep 6), en Ymke (groep 8) van De Keerkring. “Met de hele school werken we aan hetzelfde thema en iedereen pakt er dan een klein stukje uit.

Nu gaat het bijvoorbeeld over voeding. We bedenken zelf onderzoeksvragen en krijgen allemaal opdrachten.” Een van de opdrachten was om een gedicht te maken over je lievelingseten. “Dat is dus schrijven en spelling tegelijkertijd.” Veel van het schoolwerk doen ze samen met andere kinderen. “Daar kun je veel van leren, ook omdat je samenwerkt met kinderen die ouder en jonger zijn dan jij.” 

 

Ouders in de klas

Het schooljaar begint met de schoolreis, die voor de middenbouw vier dagen en voor de bovenbouw vijf dagen duurt. “In die dagen kun je de kinderen van jouw stamgroep beter leren kennen en vrienden maken.” Voordat de schooldag begint, mogen de ouders meekomen in de klas. “Dat is fijn, zo kun je je schooldag rustig starten.”

Ze sluiten de schoolweek af met een weekafsluiting. “Dan gaan kinderen optreden en laten zien wat ze die week hebben geleerd. De ouders zijn daar ook bij, dat is altijd heel gezellig.” Ouders zijn sowieso erg betrokken bij school. “Zij helpen mee bij allerlei activiteiten.”

 

Zelf organiseren

De kinderen organiseren ook veel zelf, zoals een deel van de activiteiten voor de Fancy Fair, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, en de streetdance. Ook de musical maken de kinderen van groep 8 zelf.

 

RC Cup

Verder doet de school mee aan de RC-cup waarbij wordt geracet met modelauto’s. Wat hierbij komt kijken, regelen de kinderen zelf, van de bouw van de wagen tot en met de sponsoring en de reclame. “Onze school won een prijs voor de beste PR, wij hadden omroep Schagen FM uitgenodigd.”

 

Onesie

Behalve dat ze werken in hun eigen stuk van de schooltuin, leren de kinderen ook koken op school (‘pepernoten, die waren lekker!’), houden ze een stripboekendag, is vrijdag ‘tostidag’ in groep 8, en als er een feestje is mag je je gitaar meenemen en een liedje spelen. Een keer per schooljaar houden ze een onesiedag, waarbij iedereen in zijn onesie naar school komt. “Dat is altijd heel relaxt.”

 

Vragen stellen en hulp krijgen

Het contact met de leerkrachten is ontspannen. “Ze zijn heel aardig, als er iets fout gaat, worden ze niet meteen boos. Je kunt altijd vragen stellen en als je iets niet snapt, leggen ze het gewoon nog een keer uit. Vind je een vak heel lastig, dan kun je daarbij extra hulp krijgen.”

 

Juffen en meesters

De juffen en meesters hebben ‘allemaal een ander karakter’. “De een is heel rustig, de ander juist wat drukker. De een is goed in knutselen, en de ander weer in techniek. Iedereen heeft zijn eigen manier. We noemen ze allemaal gewoon bij de voornaam.”

 

Leerlingenraad

Als ze dingen op school anders zouden willen, kunnen ze dat bespreken in de leerlingenraad waarvoor kinderen gekozen kunnen worden. “Een keer per twee weken overleggen we met onze directeur. We zijn nu met een plan bezig voor een grasveld naast de school en nieuwe speeltoestellen.” Ze hebben nog wel een paar punten voor verbetering. “We zouden liever om 2 uur uitgaan, net als andere scholen. Dat is handiger als je met vrienden wilt afspreken die ergens anders op school zitten.” En de school zou wel wat vroeger open mogen gaan. “Dan is er meer tijd om met je ouders in de klas te zijn.”

 

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’