zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Wat is nou typisch Surplus?

Wat is nou typisch Surplus?

21 februari 2020 Eva Groslot

Surplus betekent ‘meer’. De 24 scholen van Stichting Surplus willen samen meer bereiken dan ieder voor zich mogelijk zou zijn. Surplus staat voor kindgericht en toekomstgericht onderwijs. In de toekomst waarin de leerlingen van nu volwassen zijn, worden vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, ondernemen en creativiteit steeds belangrijker. Daarom willen Surplusscholen dat kinderen en medewerkers hun talenten kennen en inzetten, enthousiast en betrokken zijn bij wat ze leren.

Medewerkers en leerlingen moeten zelf precies weten wat ze nodig hebben om goed te kunnen leren

Goed onderwijs staat of valt met goede leerkrachten. Surplus werkt samen met de verschillende pabo’s in de regio aan versterking van de lerarenopleiding. Twee bovenschoolse stagebegeleiders volgen alle stagiaires intensief gedurende de vier jaren van hun opleiding en daarna bij hun eventuele loopbaanstart bij Surplus. Samen met de iPabo heeft Surplus de post-HBO-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht Onderwijs’ opgericht zodat startende en ervaren leerkrachten in de Kop van Noord-Holland bij kunnen blijven op het gebied van onderwijsinnovatie.

De directeuren van Surplus vormen een team. Zij werken samen aan onderwijsvernieuwing en zijn elkaars’ coach. Ze laten de medewerkers van verschillende scholen met elkaar uitwisselen. In kleine teams maken de directeuren het beleid van Surplus, bijvoorbeeld op het gebied van personeel, ouderbetrokkenheid en kindgericht onderwijs. De koers van Surplus wordt door alle medewerkers samen bepaald. De input hiervoor verzamelen we via een jaarlijkse medewerkersdag en een denktank van leerkrachten.

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’