zelfstandigheid

ontwikkeling

openheid

verbondenheid

Corona virus

Corona virus

30 maart 2020 Eva Groslot

Op deze plek plaatsen wij regelmatig updates met betrekking tot de maatregelen tegen verspreiding van en bescherming tegen het corona virus. 

UPDATE 31 mei

We gaan een aantal versoepelingen tegemoet in het dagelijks leven en die zijn ook van invloed op de schoolse situatie. De school houdt de 'eigen' ouders zelf op de hoogte van deze veranderingen.

 

UPDATE 9 februari

Vandaag hebben alle Surplusscholen hun deuren opnieuw geopend. Zie voor meer informatie de update van 3 februari.

Er zijn verschillende meningen over en gevoelens bij wat nu verstandig is. Iedereen beleeft deze crisis anders, van groot tot klein. Als Surplus doen we een oproep om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. We hopen dat we elkaar kunnen ondersteunen in het vinden van de rust die nu nodig is voor de kinderen, hun ouders en onze medewerkers. 

 

UPDATE 7 februari

De Surplusscholen zouden maandag 8 februari weer open gaan. Echter, vanwege de code oranje die geldt tot 8 februari 's middags, blijven we alsnog gesloten op 8 februari. Er is ook geen noodopvang. Op 8 februari 's middags bekijken we de situatie.

 

UPDATE CORONAVIRUS 3 februari

Op maandag 8 februari gaan de Surplusscholen weer open. 

Het is logisch dat hierover verschillende gevoelens bestaan. Dat er verschillende meningen zijn over wat nu verstandig is. Iedereen beleeft deze crisis anders, van groot tot klein. Als Surplus doen we een oproep om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. We hopen dat we elkaar kunnen ondersteunen in het vinden van de rust die nu nodig is voor de kinderen, hun ouders en onze medewerkers. 

Vanuit die rust moeten we aan de slag binnen een strikt kader en met een nijpend personeelstekort. Dit maakt het voor onze scholen ingewikkeld om fysiek onderwijs te organiseren. We doen alles wat mogelijk is en rekenen op begrip als iets echt niet lukt of niet veilig kan.

Over de strikte regels die gaan gelden, hebben ouders en medewerkers van het Surplus bestuur een brief ontvangen. Van de school van hun kind hebben de ouders gehoord hoe de teamleden de schooldagen zullen inrichten, binnen hun specifieke mogelijkheden.

 

UPDATE CORONAVIRUS 20 januari

Het kabinet heeft op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) besloten dat de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval maandag 8 februari 2021 gesloten blijven. 

 

UPDATE CORONAVIRUS 13 januari

Het kabinet verlengt de lockdown met drie weken (tot 9 februari), maar basisscholen mogen misschien al eerder, namelijk op 25 januari, hun deuren openen.  Dit hangt af van het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor kinderen. Samen met onze belangenorganisatie de PO-Raad vinden we het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen. Maar wel mits dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel.
Zodra er meer bekend is over het heropenen van de scholen, komen we met een update. Voorlopig bieden we thuisonderwijs en noodopvang.

 

UPDATE CORONAVIRUS 16 december

Tot 18 januari 2021 zijn alle scholen gesloten. Buiten de kerstvakantie om bieden wij noodopvang voor kinderen met ouders met cruciale beroepen en voor kinderen uit kwetsbare doelgroepen.

 

UPDATE CORONAVIRUS 4 november

Het kabinet kondigde dinsdagavond 3 november nieuwe aangescherpte maatregelen aan voor ten minste twee weken om het coronavirus verder in te dammen. Er zijn geen directe gevolgen voor het basisonderwijs. Van de school van uw kind hoort u hoe de school omgaat met ouders in de school, de vieringen in december enzovoort.

 

UPDATE CORONAVIRUS 29 september
Het kabinet kondigde maandagavond 28 september nieuwe landelijke maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er de komende periode niets.

 

UPDATE CORONAVIRUS 19 augustus

De basisscholen van Surplus zijn weer gestart. Daarbij gelden de RIVM richtlijnen en het protocol van de PO Raad inzake hygiënevoorschriften, wanneer wel/niet naar school, quarantaine-regels, triage enzovoort. Alle ouders zijn vorige week door de school van hun kind(eren) geïnformeerd over de geldende regels. Heeft u geen bericht ontvangen, informeer dan bij de directeur van de school van uw kind.
Surplus wenst alle kinderen een prettig schooljaar toe, een mooi weerzien met vriendjes en geboeid leren en ontwikkelen!

 

UPDATE CORONAVIRUS 8 juni

De basisscholen zijn weer helemaal open. Daarbij gelden de RIVM richtlijnen en het protocol van de PO Raad. Alle ouders zijn door de school van hun kind(eren) geïnformeerd over de geldende regels.
Wij zijn heel blij dat alle kinderen weer samen naar school kunnen om het schooljaar af te sluiten.

 

UPDATE 27 mei

Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte vorige week bekend. In de week van 1 juni wordt een definitief besluit genomen.
Surplus is in afwachting van nieuwe richtlijnen vanuit de PO Raad. Zodra hierover meer bekend is, laten we alle ouders weten wat de volledige heropening van de scholen voor hen en de kinderen betekent.

 

UPDATE 22 april

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet aangekondigd dat de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs na de meivakantie hun deuren weer mogen openen. Dit betekent het volgende voor onze leerlingen en hun ouders.

De helft van de tijd naar school

 • Vanaf dinsdag 12 mei krijgt ieder kind de helft van de schoolweek weer les op school volgens een rooster dat de school opstelt*.
  Voor de andere helft van de schoolweek krijgt ieder kind op school een aantal opdrachten mee naar huis voor verwerking thuis.
 • Kinderen van onze school voor speciaal basisonderwijs De Tender in Schagen gaan vanaf 12 mei weer hele dagen naar school.
 • Op maandag 11 mei, de eerste dag na de meivakantie, zijn de kinderen nog vrij van school*. De leerkrachten gebruiken deze dag om de school zó in te richten dat er op een zo veilig mogelijke manier onderwijs kan worden gegeven.
 • Uiterlijk op 11 mei ontvangen ouders het rooster van hun kind voor de daaropvolgende periode.
 • Tot en met vrijdag 24 april ontvangen onze leerlingen nog thuisonderwijs. In de daaropvolgende meivakantie zijn kinderen en leerkrachten twee weken vrij en vervallen de lessen*.

 

* Noodopvang

 • Krijgt een kind op dit moment op bepaalde dagen op school les en begeleiding, dan is deze leerling ook meteen na de meivakantie, dus vanaf 11 mei, op deze dagen weer welkom op de school.
 • Ouders met een cruciaal of vitaal beroep, kunnen vanaf 11 mei onder schooltijd gebruik maken van noodopvang voor hun kind op de eigen school. Voor en na schooltijd kunnen zij gebruik maken van noodopvang verzorgd door de kinderopvang.
 • Tijdens de meivakantie kunnen deze ouders voor noodopvang terecht bij de kinderopvangorganisaties. Zij hebben daarover apart bericht ontvangen.

 

Voorzorgsmaatregelen

 • Als de scholen weer open gaan, zullen onze scholen zó zijn ingericht dat alle volwassenen in de school de voorgeschreven afstand van 1,5 meter kunnen bewaren tot elkaar.
  De kinderen zelf hoeven deze afstand van 1,5 meter niet in acht te nemen ten opzichte van elkaar. Het RIVM liet gisteren weten dat uitgebreid onderzoek ondertussen heeft aangetoond dat kinderen nauwelijks een rol van betekenis spelen in de verspreiding van het corona virus en dat zij daarom op school geen afstand tot elkaar hoeven te bewaren.
 • Er worden wél extra maatregelen getroffen ten aanzien van de hygiëne van de sanitaire voorzieningen, toetsenborden en alle contactoppervlakken.
 • De leerkrachten zien erop toe dat de kinderen regelmatig en grondig de handen wassen.
 • De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht.
 • Heeft uw kind één van de volgende klachten, dan kan het niet naar school komen:
  - Neusverkoudheid
  - Loopneus
  - Niezen
  - Keelpijn
  - Lichte hoest
  - Verhoging
  Als iemand in het gezin verkoudheidsklachten met koorts heeft (meer dan 38 graden), moet iedereen in het huishouden thuisblijven totdat iedereen 24 uur klachtenvrij is. Bel de huisarts als klachten verergeren.
 • Leerkrachten met bovengenoemde klachten en leerkrachten uit risicogroepen gaan niet aan het werk op school.
 • Het schoolbestuur Stichting Surplus zet zich in om ervoor te zorgen dat leerkrachten met klachten snel kunnen worden getest op corona.
 • Ouders blijven buiten de school.

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang volgt het ritme van de scholen en is beschikbaar voor een kind als het aansluitend onderwijs op school volgt of heeft gevolgd.

 

Wanneer gaan de scholen weer helemaal open?

Het kabinet heeft aangekondigd dat er op 20 mei een nieuw beslismoment is. Een week eerder horen we of de maatregelen ten aanzien van het basisonderwijs verder worden versoepeld en kinderen in het regulier basisonderwijs weer de hele schoolweek naar school kunnen gaan.

 

Aandacht voor wat er is gebeurd

Onze leerlingen hebben de afgelopen periode veel meegemaakt. De leerkrachten zullen hieraan veel aandacht besteden in de eerste contactweek op school.

 

UPDATE 2 april

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle maatregelen die golden tot 6 april tegen de verspreiding van het coronavirus, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De consequentie is dat ook alle basisscholen in Nederland nog ten minste tot en met 28 april gesloten blijven.

Wat betekent dit voor onze ouders en hun kind(eren):

 • Dinsdag 28 april valt in de meivakantie. Tot en met vrijdag 24 april ontvangen de kinderen thuisonderwijs. In de daaropvolgende meivakantie zijn kinderen vrij van school en vervallen de lessen.
 • De noodopvang en de opvang van kwetsbare leerlingen op school lopen in elk geval door tot en met 24 april. Wij informeren ouders zo snel mogelijk hoe eventuele noodopvang tijdens de meivakantie vorm krijgt. De ministeries, de kinderopvangsector en het onderwijs denken samen nog na over de mogelijke scenario’s
 • De richtlijnen van het RIVM blijven van kracht:
  Houd uw kind thuis (van noodopvang) als het een van de volgende klachten heeft:
  - Neusverkoudheid
  - Loopneus
  - Niezen
  - Keelpijn
  - Lichte hoest
  - Verhoging
  Als iemand in het gezin verkoudheidsklachten met koorts heeft (meer dan 38 graden), moet iedereen in het huishouden thuisblijven totdat iedereen 24 uur klachtenvrij is. Bel de huisarts als klachten verergeren.

 

Het stafbureau van Stichting Surplus is vanaf heden tot en met 28 april alleen nog telefonisch bereikbaar (0223-203000). Medewerkers zijn niet meer fysiek aanwezig op het kantoor in Anna Paulowna.

Hoe de situatie eruit ziet na de meivakantie, is nog onduidelijk. Premier Rutte liet tijdens de persconferentie van 31 maart weten dat we na 28 april nog niet meteen terug gaan naar de normale situatie. Hij zei: “We moeten in de meivakantie ook nog zo veel mogelijk binnen blijven.” Een week vóór 28 april zal het kabinet de situatie bekijken en horen we hoe het verder gaat met de scholen na 28 april en na de meivakantie.

UPDATE 20 maart

Tot en met 6 april blijven alle Surplusscholen gesloten. De leerkrachten verzorgen (digitaal) thuisonderwijs voor de kinderen. Voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werkzaam zijn, wordt voor noodopvang op school gezorgd tijdens schooltijden. Op scholen waar die opvang nodig is, werken medewerkers van de school beurtelings volgens noodrooster. De andere medewerkers werken thuis.

 

UPDATE 16 maart

Vanaf vandaag, 16 maart, tot en met 6 april zijn alle Surplusscholen gesloten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken.

Maandag 16 en dinsdag 17 maart zullen wij als Surplus gebruiken om met onze medewerkers waar mogelijk (digitaal) onderwijs op afstand vorm te geven voor de komende tijd. 

Hoe wordt dit besluit door de overheid onderbouwd?

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken en met personeel en kinderen die preventief thuis of ziek zijn. Dit vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven om duidelijke keuzes.
Daarom is, samen met de onderwijssector en de kinderopvang, het volgende besloten:

 • Basisscholen, middelbare scholen, mbo-instellingen en kinderdagverblijven gaan vanaf morgen tot en met maandag 6 april dicht.
 • Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen (die Nederland draaiende houden tijdens de COVID-19 uitbraak) is er opvang. Voor schoolgaande kinderen is deze opvang op school. Voor kinderen tot vier jaar is er opvang op het kinderdagverblijf.
 • Voor kinderen die thuis zitten, wordt er onderwijs op afstand georganiseerd. Hierbij ligt de prioriteit bij eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo.
 • Docenten en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn gaan wel naar school en naar hun kinderopvanglocatie. Zij zijn hard nodig voor de opvang en voor het geven van onderwijs op afstand.

Minister Slob: “We realiseren ons dat we veel van leraren, schoolleiders en kinderdagverblijven vragen. Vanaf deze plek wil ik graag mijn complimenten overbrengen aan iedereen die zich hiervoor inzet. We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven. We hopen dat we ouders, leerlingen en de mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang snel meer duidelijkheid kunnen geven. Daarover zijn we in goed overleg met de vertegenwoordigers uit het onderwijs en de kinderopvang.”
Aan de gemeenten is gevraagd om samen met scholen en kinderopvanglocaties de opvang vorm te geven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

 

UPDATE 12 maart

Vanmiddag hebben het RIVM en de Rijksoverheid de maatregelen aangescherpt om verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Voor het basisonderwijs en de kinderopvang zijn de volgende maatregelen van belang:

 • “Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.”
 • “Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.”

Wij vragen u het volgende:

 • Meld uw kind ziek en houd het thuis bij klachten neusverkouden, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Heeft u zelf dit soort klachten, dan adviseert de overheid om sociaal contact te mijden. Wij vragen u om dan in elk geval het contact met scholen en kinderopvang te mijden.
 • Verergeren uw klachten of de klachten van uw kind, is er sprake van benauwdheid of meer dan 38 graden koorts, neem dan contact op met uw huisarts.

De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

De gedragsrichtlijnen blijven onverkort van kracht:

 • Schud geen handen.
 • Was handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.


Vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het landelijk informatiepunt van het RIVM via 0800-1351, dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.


Actuele informatie van het RIVM op internet vindt u hier https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Een volledig overzicht van de maatregelen die de overheid op dit moment voorschrijft, vindt u hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

 

Wij volgen de situatie op de voet en brengen u op de hoogte als de maatregelen nog verder worden verscherpt. Ook onze medewerkers blijven thuis bij klachten neusverkouden, hoesten, keelpijn of koorts, om verspreiding te voorkomen. Mocht hierdoor onderbezetting ontstaan, dan zullen we maatregelen moeten nemen. Ook daarover zullen wij zo snel mogelijk berichten.

 

UPDATE 10 maart 2020 

Geen handen schudden

Conform de oproep van de overheid en het RIVM om geen handen meer te schudden, hebben wij vandaag alle scholen gevraagd hier per direct gehoor aan te geven. In alle teams zal worden besproken hoe dit op school wordt vormgegeven. Op sommige scholen was het handen schudden al langer gestopt en vervangen door andere manieren van begroeten.

 

Als schoolbestuur volgen wij de ontwikkelingen rond Corona op de voet. Als hiertoe aanleiding is, zullen we de maatregelen verder verscherpen en advies inwinnen bij de GGD. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico's en nemen de benodigde hygiënemaatregelen. Dit zijn in elk geval:
- Geen handen schudden

- Was handen regelmatig.
- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes.

 

 

BERICHT 2 maart 2020
Sinds vorige week is in Nederland het coronavirus (COVID-19) geconstateerd. Als schoolbestuur Surplus houden we onze medewerkers en ouders op deze plek op de hoogte van ons standpunt en van de algemene richtlijnen van GGD en RIVM.

Veel gezinnen zijn de afgelopen periode op vakantie of familiebezoek geweest, ook in regio's waar het coronavirus ondertussen is geconstateerd.
Een aantal ouders werkt bij internationaal opererende bedrijven of instanties die alvast maatregelen hebben genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is niet ondenkbaar dat het virus binnenkort ook in onze regio opduikt.

Wat verwachten we van u?

1. Als u recent (de afgelopen twee weken) in een gebied bent geweest waar het coronavirus is geconstateerd, als u in contact bent geweest met anderen uit zo'n gebied, of als dit geldt voor één van uw gezinsleden, dan zijn u en uw kinderen gewoon welkom op school.

2. Krijgt u of krijgen uw kinderen in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten zoals koorts in combinatie met luchtwegklachten / hoesten, dan moeten u en uw schoolgaande kind(eren) thuis blijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

 Wij vragen u in dit geval ook om direct contact op te nemen met de directeur van de school van uw kind. Wij winnen dan als schoolbestuur vervolgens advies in bij de GGD.

3. Daarnaast adviseren we iedereen om gezien de omstandigheden de volgende maatregelen te nemen:

 • Was handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Voor antwoorden op uw overige vragen rondom corona, verwijzen we vooralsnog naar de website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden .

Ans Repko
Onderwijskundig coördinator wetenschap en technologie

Zelfstandigheid

“Een uitspraak van Einstein is: ‘Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig.’ Bij Surplus willen we deze nieuwsgierigheid stimuleren, zodat kinderen gaan onderzoeken en ontdekken. Ik nodig ze uit om hun grenzen te verleggen.”

Astrid Alfering
Leerkracht

Ontwikkeling

Bij Surplus onderzoeken we welke vernieuwingen voldoende opleveren voor de ontwikkeling van kinderen. Die integreren we in het onderwijs. Zelf volg ik de Surplus-opleiding ‘Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Astrid Alfering

Thomas Riemers
Leerkracht

Openheid

“Het liefst gebruik ik zo weinig mogelijk methodes en halen we onderwerpen uit de praktijk. Wat gebeurt er in de samenleving?”

Thomas Riemers

Bastienne Bijl
Leerkracht

Verbondenheid

Bastienne Bijl: “‘Surplus is voor mij vooral verbondenheid. Er is veel ruimte om elkaar op te zoeken. Als je een vraag hebt, zeggen collega’s al snel: ‘O, kom even kijken dan.’